Kategoriat
Opetukset

Vaellus Erämaassa Osa 3, Hannu Saastamoinen

Esikoisista 4Mo 33:1 Nämä olivat israelilaisten matkat, jotka he kulkivat Egyptistä osastoittain Mooseksen ja Aaronin johdolla.

4Mo 33:2 Ja Mooses kirjoitti Herran käskyn mukaan muistiin ne paikat, joista he lähtivät liikkeelle matkoillansa. Ja nämä ovat heidän matkansa heidän lähtöpaikkojensa mukaan.

4Mo 33:3 He lähtivät liikkeelle Ramseksesta ensimmäisessä kuussa, ensimmäisen kuukauden viidentenätoista päivänä; pääsiäisen jälkeisenä päivänä israelilaiset lähtivät matkaan voimallisen käden suojassa, kaikkien egyptiläisten nähden,

4Mo 33:4 egyptiläisten haudatessa kaikkia esikoisiansa, jotka Herra heidän keskuudestaan oli surmannut, ja Herran antaessa tuomion kohdata heidän jumaliansa.

Kun Israel lähti Egyptistä ja karitsa oli teurastettu ja veri sivelty, niin samaan aikaan syntyi monimiljoonaisessa kansassa lapsia ja myös esikoisia.

Herra käski ottaa syntyvät esikoiset kaikkien Israelissa syntyneiden seasta ja pyhittää ne itselleen.

2Mo 13:1 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:

2Mo 13:2 ”Pyhitä minulle jokainen esikoinen, jokainen, joka israelilaisten seassa, sekä ihmisistä että karjasta, avaa äidinkohdun; se on minun”.

2Mo 13:3 Ja Mooses sanoi kansalle: ”Muistakaa tämä päivä, jona te lähditte Egyptistä, orjuuden pesästä; sillä Herra vei teidät sieltä pois väkevällä kädellä. Sen tähden älköön mitään hapanta syötäkö.

2Mo 13:4 Tänä päivänä aabib-kuussa te lähditte.

Esikoiset oli pyhitetty Herralle, tämä on esikuvallista. Esikoiset edustavat niitä, jotka syntyvät Hengestä. Kuolleista nousseiden esikoinen oli Jeesus ja kaikki ne, jotka ottavat Jeesuksessa pelastuksen vastaan, syntyvät Hengestä.

Joh 3:1 Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä.

Joh 3:2 Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: ”Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa.”

Joh 3:3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”.

Joh 3:4 Nikodeemus sanoi hänelle: ”Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?”

Joh 3:5 Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.

Joh 3:6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.

Joh 3:7 Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.

Ulos synnin orjuudesta

2Mo 13:3 Ja Mooses sanoi kansalle: ”Muistakaa tämä päivä, jona te lähditte Egyptistä, orjuuden pesästä; sillä Herra vei teidät sieltä pois väkevällä kädellä. Sen tähden älköön mitään hapanta syötäkö.

Egyptistä lähtöön liittyi myös se, ettei mitään hapanta, hapatettua saanut syödä eikä viedä mukanaan. Jeesus tarjosi Nikodeemukselle happamatonta leipää. Hapanhan edustaa synnin hapatusta, joka on hapattanut koko maailman. Jeesuksessahan ei ole synnin hapatusta ollenkaan, ja hän sanoo olevansa:

Joh 6:47 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä.

Joh 6:48 Minä olen elämän leipä.

2Mo_12:15 Seitsemän päivää syökää happamatonta leipää; jo ensimmäisenä päivänä korjatkaa pois hapan taikina taloistanne. Sillä jokainen, joka hapanta syö, ensimmäisestä päivästä seitsemänteen päivään asti, hävitettäköön Israelista.

Raamatussa numerolla seitsemän on merkitys; hengellinen täydellisyys, ja koska happamatonta leipää tuli syödä seitsemän päivää, tarkoittaa se sitä, että hengellinen täydellisyys toteutuu vain Jeesuksessa. Kaikessa muussa on vanhaa synnin hapatusta, mikä lopulta johtaa tuhoon, tai vähintäänkin kuolleeseen uskonnollisuuteen. Jeesus totesi, ettemme voi mitään tehdä ilman häntä. Paavali totesi myös, että vähäinenkin hapatus hapattaa koko taikinan Gal 5:9.

Joh 15:5 Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.

2Mo 12:33 Ja egyptiläiset ahdistivat kansaa jouduttaaksensa heidän lähtöänsä maasta pois, sillä he ajattelivat: ”Me kuolemme kaikki”.

2Mo 12:34 Ja kansa otti taikinansa, ennen kuin se oli hapantunut, ja kantoi taikinakaukalonsa vaippoihin käärittyinä olkapäillään.

Uudesta hapatuksesta

1Ko 5:7 Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat; sillä onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu.

1Ko 5:8 Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa.

Jotakin tekemistä jää meillekin ’peratkaa pois’ vanha hapatus! Miten? Raamattu antaa valoa meille tähän kysymykseen.

Efe 5:25 Miehet, rakastakaa vaimojanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,

Efe 5:26 että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta,

Efe 5:27 saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.

Hes 36:25 Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan.

Jeesus puhui Nikodeemukselle Joh. kolmessa, on synnyttävä Hengestä ja vedestä, jae 5 .

Kun Jeesus Joh. neljässä puhuu Jaakobin kaivolla naisen kanssa, hän tarjoaa tälle elävää vettä. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: ’Anna minulle juoda’, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä.”

Nainen ensin ihmetteli Jeesuksen tarjoamaa elävää vettä, kun ei silmillään nähnyt mitään ammennus- astiaa, ja kaivo oli tosi syvä. Sykarin /Jaakobin kaivona esitellään tänä päivänä lähellä vanhan Sykarin raunioita, kaivoa, joka on 30 metriä syvä.

Sykar, juopunut, oli nimensä veroinen paikka. Sen nimi edusti sitä, mitä sen nimikin. Voidaan sanoa, että se oli alueen ”pontikkapitäjä” ja saanut mainetta juomareiden kaupunkina. Kun nainen lopulta tunnisti Jeesuksen, Hengen vaikuttamana, Kristukseksi Jeesukseksi, Voidelluksi Pelastukseksi ja otti elävän veden Jeesuksen vastaan, ja syntyi uudesti Hengestä, hän sai voiman tulla Jumalan lapseksi ja sai voiman todistaa koko kaupungille. Tosin synnit piti tuoda ensin valoon, Jeesukselle.

Minä olen maailman valkeus

Joh 4:39 Ja monet samarialaiset siitä kaupungista uskoivat häneen naisen puheen tähden, kun tämä todisti: ”Hän on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt”.

Joh 4:40 Kun nyt samarialaiset tulivat hänen luoksensa, pyysivät he häntä viipymään heidän luonaan; ja hän viipyi siellä kaksi päivää.

Joh 4:41 Ja vielä paljoa useammat uskoivat hänen sanansa tähden,

Joh 4:42 ja he sanoivat naiselle: ”Emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman Vapahtaja”.

Mitä tästä opimme: nainen joka häpeän ja pelon tähden joutui hakemaan vettä kaivolta päivän kuumimpaan aikaan, milloin toiset pitivät siestaa, ja hakivat vetensä aamulla tai illalla, niin nainen vapautui häpeästään ja peloistaan, ja hänestä tuli voimallinen todistaja. Tämä antaa Suomen paikkakunnillekin toivoa. Ihmiset, jotka ovat taluttaneet mäyräkoiriansa lääkkeenä masennukseen, yksinäisyyteen ja pelkoihinsa, voivat saada janon elävään veteen ja kokea saman, jopa paikkakunnittain niin kuin Sykar. Tähän voidaan rukoilla Herralta työmiehiä, että hän lähettäisi heitä Egyptin/maailman pelloille.

Nythän näyttää siltä, että Herra on laittamassa koko Suomen hengelliseen Egyptiin, missä pikkuhiljaa huuto ja rukous alkaa kohota Herran puoleen. Voi olla, että hengellisessä Egyptissä kohtaavat vitsaukset ajavat ihmiset Egyptin tiilitehtailta Goosenin maakuntaan, mistä lopulta pääsiäisuhrin, Jeesuksen kautta, lähdetään elämän tielle. Voi olla niinkin, että Egyptin tehtaat pysähtyvät kokonaan ja sen viljavarastot syövät laihat lehmät tyhjiksi. Jumalalla on keinonsa auttaa ihmisiä taivuttamaan noita rautasaranoita Jumalan tahdon suuntaan. Mikä on ensisijainen Jumalan tahto

Hes_33:11 Sano heille: Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää. Kääntykää, kääntykää pois pahoilta teiltänne; ja minkä tähden te kuolisitte..

Snl 24:11 Pelasta ne, joita kuolemaan viedään, pysäytä ne, jotka surmapaikalle hoippuvat.

Jumalan on avattava ihmisen hengelliset korvat kuulemaan

Job 33:14 Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella; sitä vain ei huomata.

Job 33:15 Unessa, öisessä näyssä, kun raskas uni valtaa ihmiset ja he nukkuvat vuoteillansa,

Job 33:16 silloin hän avaa ihmisten korvat ja sinetillä vahvistaa heidän saamansa kurituksen,

Job 33:17 kääntääkseen ihmisen pois pahasta teosta ja varjellakseen miestä ylpeydestä,

Job 33:18 säästääkseen hänen sielunsa haudasta ja hänen henkensä syöksymästä peitsiin.

Job 33:19 Myös kuritetaan häntä tuskalla vuoteessansa, kun hänen luissaan on lakkaamaton kapina,

Job 33:20 ja hänen henkensä inhoaa leipää ja hänen sielunsa herkkuruokaa.

Job 33:21 Hänen lihansa kuihtuu näkymättömiin, ja hänen luunsa, ennen näkymättömät, paljastuvat.

Job 33:22 Näin lähenee hänen sielunsa hautaa ja hänen henkensä kuolonvaltoja.

Job 33:23 Jos silloin on hänen puolellansa enkeli, välittäjä, yksi tuhansista, todistamassa ihmisen puolesta hänen vilpittömyyttään,

Job 33:24 niin Jumala armahtaa häntä ja sanoo: ’Vapauta hänet, ettei hän mene hautaan; minä olen saanut lunastusmaksun’.

Job 33:25 Silloin hänen ruumiinsa taas uhkuu nuoruuden voimaa, hän palajaa takaisin nuoruutensa päiviin.

Job 33:26 Hän rukoilee Jumalaa, ja Jumala mielistyy häneen ja antaa hänen riemuiten katsella hänen kasvojaan; niin hän palauttaa ihmiselle hänen vanhurskautensa.

Job 33:27 Hänpä nyt laulaa muille ihmisille ja sanoo: ’Minä olin tehnyt syntiä ja vääristänyt oikean, mutta ei sitä kostettu minulle;

Job 33:28 hän pelasti minun sieluni joutumasta hautaan, ja minun henkeni saa iloiten katsella valkeutta’.

Jumalan täytyy sallia ahdistusta ja murhetta monesti ihmisen elämään, missä nuo hengenkorvat avautuvat, ja avautuu tilaisuus palata takaisin Jumalan yhteyteen. Mitä kukaan ei muuten kadu

2Ko_7:10 Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu; mutta maailman murhe tuottaa kuoleman.

‎ ‎19.‎1.‎2015

Egyptin vitsauksista ja miten Jumala erottaa tuon Goosenin maakunnan

Jumala varusti Mooseksen Hooreb vuorella orjantappurapensaan palaessa tulessa

2Mo 3:1 Ja Mooses kaitsi appensa Jetron, Midianin papin, lampaita. Ja kun hän kerran ajoi lampaita erämaan tuolle puolen, tuli hän Jumalan vuoren, Hoorebin, juurelle.

2Mo 3:2 Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta; ja hän näki, että pensas paloi ilmitulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut.

Palava tai oikeammin tulen liekkien ympäröimä orjantappurapensas edustaa synnin kirousta, joka seurasi Aadamin ja Eevan langettua syömään pahan hedelmää ja täten istuttaen maaperäänsä pahan tiedon siemenet. Heprean kielessä ihminen on

אָדָם

’âdâm

aw-dawm’

ja maa, maaperä on

אֲדָמָה

’ădâmâh

ad-aw-maw’

Ihminen oli oikeastaan maallisesta maan tomusta tehty, ja jos hän olisi syönyt Elämänpuusta, olisi heistä tullut elämänpuun siemenien kasvupaikka. Mutta koska syötiin ensin pahan siemenet, tuli heistä kaiken pahan siemenen kasvupaikka ja koko maa kirottiin.

Paratiisista karkotus ja työ otsa hiessä

Mo 3:17 Ja Aadamille hän sanoi: ”Koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen: ’Älä syö siitä’, niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi siitä koko elinaikasi;

1Mo 3:18 orjantappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle, ja kedon ruohoja sinun on syötävä.

1Mo 3:19 Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman.”

Orjantappurat edustavat synnin tuomaa kirousta, koko maa on kirottu.

Palataan Hoorebille

2Mo 3:2 Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta; ja hän näki, että pensas paloi ilmitulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut.

2Mo 3:3 Niin Mooses sanoi: ”Minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala poroksi”

Tuli on Herran kuluttava tuli, mikä syttyi, kun oli valmistettu Ilmestysmaja ja Alttari, kaikki Jumalan palveluun liittyvät asiat. Vasta kun kaikki Jumalan ohjeet oli suoritettu ja voideltu kaikki kalusto öljyllä ja verta pirskotettu ja uhrit uhrattu, syttyi Jumalan tuli ja kulutti polttouhrin.

3Mo 9:24 Ja tuli lähti Herran tyköä ja kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilta. Ja kaikki kansa näki sen, ja he riemuitsivat ja lankesivat kasvoillensa.

Huomaamme että tuli ilman Jumalan ilmoittamaa säädöstä ja uhria ei kuluta syntiä ja sen hedelmää orjantappuraa, vaan tarvitaan joku, joka tulee uhriksi. Herran enkeli edustaa lopullista uhria Jeesusta, joka on tullut heittämään tulta, joka kuluttaa synnin ja synnit. Ottaa maailman kirouksen ja synnin ja kantaa ne ristille orjantappurakruunussa.

Palavassa pensaassa on kuvaus myös tulijärvestä, minne lopulta synti ja kirous ja kirouksen hedelmistä pahin, KUOLEMA, heitetään. Tämä on toinen kuolema, josta Jeesus vapauttaa, tästä lisää myöhemmin.

Nyt on sopiva väli pysäyttää, jatkuu pian, jos Herra suo.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *