Kategoriat
Opetukset

Vaellus Erämaassa Osa 5, Hannu Saastamoinen

14.2.2015 HANNU SAASTAMOINEN

Vaellus erämaassa, osa 5

Sunnuntai, ‎1. ‎helmikuuta ‎2015

Jatkamme kultaisesta seitsenhaaraisesta lampunjalasta välillä, ja etenkin Ilmestysmajan yhteydessä tarkemmin, jos Herra suo.

Palatkaamme Moosekseen ja hänen kanssaan Faaraon kanssa kasvotusten.

2Mo 5:1 Sen jälkeen Mooses ja Aaron menivät ja sanoivat Faraolle: ”Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Päästä minun kansani viettämään minulle juhlaa erämaassa”.

2Mo 5:3 Niin he sanoivat: ”Hebrealaisten Jumala on kohdannut meitä. Anna siis meidän mennä kolmen päivän matka erämaahan uhraamaan Herralle, Jumalallemme, ettei hän rankaisisi meitä rutolla tai miekalla.”

Faaraolle oli sanoma Jumalalta, niin jos meillä on sanoma Jumalalta vietävänä tämän päivän ihmisille, voimme olettaa, että silloin Faarao / Saatana, jonka nimi käännettynä merkitsee vastustajaa: vastustaja vastustaa Jumalan suunnitelmaa; ettei ihminen vain pelastuisi.

Mooses vetosi Jumalan antamilla sanoilla. Sama kaava on tänäkin päivänä voimassa. Meillä on oltava sanoma Jumalalta vietävänä ihmiselle, Jumalan ohje pelastukseen, joka on asetettu ’hengelliseen Egyptiin’. Nimenomaan tämmöisen ihmisen kohdalla vapautuminen käy joutuisasti synnin maasta. On myös huomioitava, että ihminen on saanut todistuksen Jeesuksesta jossain vaiheessa elämässään. Katsomme pikaisesti mitä Mooses ja Aaron sanoivat kansalle luvussa 2 Mo 4:28-

2Mo 4:28 Ja Mooses kertoi Aaronille kaikki, mitä Herra oli puhunut lähettäessään hänet, ja kaikki ne tunnusteot, jotka hän oli käskenyt hänen tehdä.

2Mo 4:29 Niin Mooses ja Aaron menivät ja kokosivat kaikki israelilaisten vanhimmat.

2Mo 4:30 Ja Aaron puhui kaikki, mitä Herra oli Moosekselle sanonut, ja Mooses teki tunnusteot kansan silmien edessä.

2Mo 4:31 Ja kansa uskoi. Ja kun he kuulivat, että Herra oli pitänyt huolta israelilaisista ja nähnyt heidän kurjuutensa, kumartuivat he maahan ja rukoilivat.

Mooses / kirjoitukset, sana, (myös Mooses on esikuva Jeesuksesta Jumalana ja profeettana). Eroista myöhemmin, jos Herra suo.

Aaron / Jeesus Ihmisen poikana, tekee tunnustekoja kansan edessä ja vanhinten edessä, ja käy niin, että kansa uskoi aivan kun lihansa päivinä Jeesus teki tunnustekoja todistaakseen kansalle olevansa Jumalan lähettämä. Ja paranemiset oli tarkoitettu ennen kaikkea todistukseksi siitä, että hän on Messias. Ja jos hänellä on valta sairauksien yli, niin Hänellä Jumalana on valta myös synnin yli, ja tästä tunnusteot oli asetettu todistamaan.

Kappale Uudesta liitosta

Kun Luukkaan evankeliumissa sairas laskettiin katon kautta Jeesuksen eteen ja kansan ’opettajia’ oli paikalla:

Luk 5:20 Ja nähdessään heidän uskonsa hän sanoi: ”Ihminen, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut”.

Luk 5:21 Niin kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat ajattelemaan ja sanomaan: ”Kuka tämä on, joka puhuu Jumalan pilkkaa? Kuka voi antaa syntejä anteeksi, paitsi Jumala yksin?”

Luk 5:22 Mutta kun Jeesus tiesi heidän ajatuksensa, vastasi hän ja sanoi heille: ”Mitä te ajattelette sydämessänne?

Luk 5:23 Kumpi on helpompaa, sanoako: ’Sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut’, vai sanoa: ’Nouse ja käy’?

Luk 5:24 Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi,” – hän sanoi halvatulle – ”minä sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.”

Luk 5:25 Ja kohta hän nousi heidän nähtensä, otti vuoteen, jolla oli maannut, ja lähti kotiinsa ylistäen Jumalaa.

Kirjanoppineet olivat sen verran välkkyjä, että tiesivät sydämissään heti vastauksen Jeesuksen kysymykseen (molemmat ovat ihmiselle mahdottomia).

Todistus on ennen kaikkea sitä varten, että Jeesuksella on maan päällä valta antaa syntejä anteeksi, TIETÄÄKSENNE ! että jatko-osa on totta !

On erotettava TUNNUSTEOT ja PELASTUMINEN.

Monet ihmiset ovat kokeneet ihme- tai tunnusteon, paranemisen, mikä on tarkoitettu ihmiselle henkilö-kohtaiseksi todistukseksi siitä, että jatko-osakin pitäisi ottaa vastaan: TÄRKEIN, että Ihmisen Pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi.

Myös tässä Jeesuksen opetuksessa tulee esiin maaperäopetus, niin kuin vanhassa ’lasten’ laulussa sanotaan: ”mä taimi olen sun tarhassas ja varten taivasta luotu.”

Uudestisyntyminen, syntien anteeksisaaminen ja vanhurskautus, lyhyesti – palauttaminen Jumalan yhteyteen, tapahtuu Jeesuksen sovitustyön kautta ja tekee kelvolliseksi taivasten valtakuntaan. Niin se pitää tapahtua maan päällä.

Palataan Mooseksen ja Aaronin mukaan Faaraon hoviin

2Mo 5:3 Niin he sanoivat: ”Hebrealaisten Jumala on kohdannut meitä. Anna siis meidän mennä kolmen päivän matka erämaahan uhraamaan Herralle, Jumalallemme, ettei hän rankaisisi meitä rutolla tai miekalla.

Luotujen palvomisesta UT

Rom 1:20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,

Rom 1:21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.

Rom 1:22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet

Rom 1:23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.

Egyptissä palvottiin myös eläimiä, luotua, Apis härästä

Apis (sanatarkasti Hapu) oli muinaisessa Egyptissä palvottu härkäjumala. Apiksen palvonta sijoittui pääasiassa Ptah-jumalan temppeliin Memfiksessä.

Apis kuvattiin usein sonnina, jonka sarvien välissä oli auringonkehrä. Sitä edustikin maan päällä tarkoin valittu sonni. Oraakkelinakin pidetty sonni oleskeli Ptahin temppelin yhteydessä, jossa siitä huolehdittiin hyvin, koska sen uskottiin olevan Ptahin ilmentymä maan päällä. Myöhempinä aikoina Apis yhdistettiin myös Osirikseen.

Kun edellinen Apis-sonni kuoli, etsittiin sen tilalle uusi, jolla tuli olla tietyt tunnusmerkit. Jos sonnilla oli puolikuun muotoinen laikku toisessa kyljessä tai otsassa, musta korppikotkan muotoinen laikku selässä tai pilkku kielen alla, valittiin se seuraavaksi Apis-sonniksi. Tätä valintaprosessia varten oli erillinen papeista koostuva ryhmä, joka tulkitsi merkit ja päätti, mistä sonnista tulisi seuraava Apis-sonni. Etsinnät saattoivat kestää usein hyvinkin pitkään. Jos sonnia ei löytynyt, uskottiin että Ptah oli suuttunut ihmiskunnalle ja häntä yritettiin lepyttää erilaisin uhrilahjoin.

Uuden valtakunnan aikana kuollut Apis-sonni ryhdyttiin hautamaan Sakkarassa sijaitseviin hautoihin. Ensimmäinen tunnettu Sakkaraan haudattu Apis-sonni on peräisin Amenhotep III:n hallituskaudelta, jolloin hänen poikansa Thutmosis suoritti hautauksen. Ramses II:n hallituskaudella Apis-sonneja varten valmistettiin suuri maanalainen hautakompleksi, Serapeum, johon Apis-sonnit ryhdyttiin hautamaan omiin kammioihinsa. Serapeumiin haudattiin Apis-sonneja ainakin Kleopatra VII:n hallituskaudelle asti.

2Mo 8:25 Niin Farao kutsutti Mooseksen ja Aaronin ja sanoi: ”Menkää ja uhratkaa Jumalallenne tässä maassa”.

Koska egyptiläiset palvoivat härkiä ja taas israelilaiset uhrasivat niitä, 2Mo_8:26 Mooses sanoi: ”Ei sovi niin tehdä; sillä me uhraamme Herralle, Jumalallemme, sellaista, joka on egyptiläisille kauhistus. Jos me nyt uhraamme egyptiläisten nähden sellaista, joka on heille kauhistus, niin eivätkö he kivitä meitä?

Tässä on sama asia kuin UT:ssa, Paavali kirjoittaa:

1Ko 1:18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

1Ko 1:23 me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus,

1Ko 1:24 mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus.

1Ko 1:25 Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset.

Härkien uhraaminen olisi ollut Egyptiläisille kauhistus ja hullutus.

Kun evankeliumia julistetaan ja ristin Jeesusta, joka on uhrattu syntiemme tähden, on se hullutusta maailmalle, eikä sitä voi käsittää pelastumaton ihminen, ennen kun hän lähtee maailmasta pelastuksen/Jeesuksen kautta.

Katsomme jatkoa, jos Herra suo

Kategoriat
Opetukset

Vaellus Erämaassa Osa 4, Hannu Saastamoinen

Erämaavaellus osa 4, Hannu Saastamoinen

tiistai, ‎20. ‎tammikuuta ‎2015

Kun Mooses oli Hoorebilla ja varusti tämän tekemään tunnustekoja Faaraon edessä, hän otti paimenen arkisen työkalun, sauvan.

2Mo 4:2 Herra sanoi hänelle: ”Mikä sinulla on kädessäsi?” Hän vastasi: ”Sauva”.

Jumala otti paimenen sauvan työkalukseen, ja kun Mooses totteli Jumalaa ja heitti sen maahan, muuttui se käärmeeksi. Voimme löytää tästä kuvakielen ilmoituksen, maa joka on kirottu, ja käärmeen, joka on kirouksen perimmäinen aiheuttaja. Jumala on myös ottava käärmeen ja laittava sen palvelemaan tarkoitusperiään. Jumala on ottava käyttöönsä myös parven pahoja enkeleitä, jos kääntymystä ei muutoin tapahdu.

Tänä päivänä voimme sanoa, että koko maailma on Egypti ja Jumala vie ihmisiä kaikkialla tuohon hengelliseen olotilaan, missä pelastus Jeesuksessa voidaan ottaa vastaan. Uskon kautta pakanat, egyptiläiset, voivat pelastua, koska todellinen Israel on ne, jotka perustuvat uskoon.

Gal 3:5 Joka siis antaa teille Hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta,

Gal 3:6 samalla tavalla kuin ”Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi”?

Gal 3:7 Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia.

Gal 3:8 Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: ”Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi”.

Gal 3:9 Niinmuodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa.

Gal 3:14 että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

Rom 9:7 eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: ”Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset”;

Rom 9:8 se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi.

Palataan vitsauksiin, joiden tarkoitus on erottaa Goosenin maakunta ja kaikki ne, jotka syntyvät uskomalla oikeaan aikaan eli Pääsiäisenä, silloin kun pääsiäisuhri on teurastettu, eli kun Jumala kutsuu Jeesuksen luo. Pääsiäinenkin on hengellinen aika, se tunnetaan myös otollisena aikana eikä se ole sidottu mihinkään inhimilliseen kalenteriin, vaan se on silloin, kun Jumala kutsuu. 2Ko 6:2 Sillä hän sanoo: ”Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut”. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.

Vain Jumalan kutsun alla voi uskoa otollisesti. Meidän usko riittää vain totena pitämiseen ja siihen, että Jumala on. Mutta kun Isä vetää ja Pyhä Henki kirkastaa Jeesuksen ja me uskomme, niin tapahtuu se, että Jumalan Pojan usko tulee meihin Pyhän Hengen kanssa ja sen jälkeen me uskomme, että olen pelastunut. Jeesus uskoi puolestamme, että otollisella ajalla meidän totena pitäminen muuttuu oikeaksi uskoksi Hänessä. Tosin menee aika kauan, ja erämaata on vaellettava jokunen tovi, ennen kuin voimme todeta niin kuin Paavali.

Gal_2:20 ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.

Efe_4:13 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,

Alussa on vaikeaa ymmärtää, että Jumalan asiat ja suunnitelmat tulevat uskon kautta.

ERÄMAA KUVAA MYÖS RISTIN TYÖTÄ, MISSÄ LIHALLINEN IHMINEN TURMELLAAN.

Israel leiriytyi vaelluksellaan ristin muotoon. Periaatteessa jokainen vaeltaja oli kytketty ristin yhteyteen joka päivä. Mat 10:38 ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias.

Mat 10:39 Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.

Erämaassa oman itsekkään elämän rippeetkin on tarkoitus hävittää.

Jeesus sanoi rististä totuuden, koska hän puhui aina totuutta. Miksi ristin sanoma tuntuu olevan hullutusta tänä päivänä?

Todelliset opetuslapset ottavat ristinsä ja seuraavat Jeesusta läpi erämaiden tullakseen hänen kaltaisikseen. Ristin tie on osallisuus hänen kärsimyksiin ja siten täydellisyyteen.

Ilmeisesti tämän päivän kristillisyys on keskittynyt vaeltamaan ristin ulkopuolella. Aikoinaan kaikki ne, jotka erkanivat ristin muodostelmasta, tuhoutuivat. Koska leiri oli järjestetty, ja ristin muodossa leiri pystytettiin säädösten mukaan ja siirryttiin, jos pilven patsas siirtyi, ja sen mukaan siirrettiin Jumalan liitonarkki. Ei auttanut siirtyillä oman mielen ja järkeilyn mukaan.

Tästä sen jälkeen kun luvattua maata oli käyty jo vakoilemassa. Ja epäusko valtasi leirin, me olimme valloitettavan maan asukkaiden mielestä kuin heinäsirkkoja. Ja niitä me olimme omasta mielestämmekin. Kun epäuskon tähden erämaassa tultaisiin viipymään pitempään, kun oli ajateltu, päättivät jotkut matkata omin neuvoin itsepintaisesti. He jatkoivat varoituksista huolimatta oman suunnitelman mukaan ja hävisivät kirjoituksista.

4Mo 14:40 Ja he nousivat varhain seuraavana aamuna lähteäkseen ylös vuoristoon ja sanoivat: ”Katso, tässä me olemme; me lähdemme siihen paikkaan, josta Herra on puhunut, sillä me olemme syntiä tehneet”.

4Mo 14:41 Mutta Mooses sanoi: ”Minkätähden te nyt käytte rikkomaan Herran käskyä? Ei se onnistu.

4Mo 14:42 Älkää lähtekö sinne, sillä Herra ei ole teidän keskellänne; älkää lähtekö, etteivät vihollisenne voittaisi teitä.

4Mo 14:43 Sillä amalekilaiset ja kanaanilaiset ovat siellä teitä vastassa, ja niin te kaadutte miekkaan; sillä te olette kääntyneet pois Herrasta, eikä Herra ole teidän kanssanne.”

4Mo 14:44 Yhtäkaikki he lähtivät uppiniskaisuudessaan kulkemaan ylös vuoristoon; mutta ei Herran liitonarkki eikä Mooseskaan siirtynyt leiristä.

4Mo 14:45 Silloin amalekilaiset ja kanaanilaiset, jotka siinä vuoristossa asuivat, syöksyivät alas ja voittivat heidät ja hajottivat heidät, ajaen heitä aina Hormaan asti.

Jeesus-keskeisyys on myös ristikeskeisyyttä.

Rom_6:6 kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; Biblia toteaa, että synnin ruumis turmellaan. Tästä enemmän tulevissa jaksoissa, jos Herra suo.

Erämaassa tulee järjestys, liha ja henki erotetaan. Syy-yhteydet selvitetään ja paljon muuta.

Mutta palataan vitsauksiin, mitkä saavat lopulta kaikki egyptiläisetkin toteamaan, me kuolemme kaikki. 2Mo 12:33 Ja egyptiläiset ahdistivat kansaa jouduttaaksensa heidän lähtöänsä maasta pois, sillä he ajattelivat: ”Me kuolemme kaikki”.

Niin vitsausten tarkoitus on saattaa egyptiläiset siihen tietoon, että me kuolemme kaikki. Mutta sen jälkeen tulee tuomio. Heb_9:27  Ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio.

Nyt näistä pahoista enkeleistä, jotka ovat saatanan joukkoa, miten Jumala laittaa myös pahan palvelemaan tarkoitusperiään, voimme ottaa tähän Raamatun lauseen, Rom_8:28  Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.

Psa 78:49 Hän lähetti heitä vastaan vihansa hehkun, kiivastuksen, vihastuksen ja ahdistuksen, parven pahoja enkeleitä.

Psa 78:42 He eivät muistaneet hänen kättänsä, eivät sitä päivää, jona hän päästi heidät ahdistajasta,

Psa 78:43 jona hän teki tunnustekonsa Egyptissä ja ihmeensä Sooanin kedolla,

Psa 78:44 muutti heidän virtansa vereksi, niin etteivät he voineet vesiojistaan juoda;

Psa 78:45 lähetti heidän sekaansa paarmoja, jotka heitä söivät, ja sammakoita, jotka tuottivat heille häviötä;

Psa 78:46 antoi heidän satonsa tuhosirkoille ja heinäsirkoille heidän vaivannäkönsä;

Psa 78:47 hävitti rakeilla heidän viiniköynnöksensä ja raekivillä heidän metsäviikunapuunsa;

Psa 78:48 antoi heidän karjansa alttiiksi rakeille ja heidän laumansa salamoille.

Psa 78:49 Hän lähetti heitä vastaan vihansa hehkun, kiivastuksen, vihastuksen ja ahdistuksen, parven pahoja enkeleitä.

Psa 78:50 Hän raivasi tien vihallensa, ei säästänyt heidän sielujansa kuolemasta, vaan antoi heidän henkensä ruton valtaan.

Psa 78:51 Hän surmasi kaikki esikoiset Egyptistä, miehuuden ensimmäiset Haamin majoista.

Psa 78:52 Mutta kansansa hän pani liikkeelle kuin lampaat ja johdatti heitä erämaassa kuin laumaa.

Psa 78:53 Hän johti heitä turvallisesti, heidän ei tarvinnut peljätä; mutta heidän vihollisensa peitti meri.

Mooses teki Faaraon edessä tunnusteot, heitti sauvansa, mutta Egyptin noidat tekivät samoin.

2Mo 7:8 Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille ja sanoi:

2Mo 7:9 ”Kun farao puhuu teille ja sanoo: ’Tehkää jokin ihmetyö’, niin sano sinä Aaronille: ’Ota sauvasi ja heitä se faraon eteen, niin se muuttuu käärmeeksi’”.

2Mo 7:10 Niin Mooses ja Aaron menivät faraon tykö ja tekivät, niinkuin Herra oli käskenyt. Aaron heitti sauvansa faraon ja hänen palvelijainsa eteen, ja se muuttui käärmeeksi.

2Mo 7:11 Ja faraokin kutsui maansa viisaat ja velhot; ja nämä Egyptin tietäjät tekivät samoin taioillansa:

2Mo 7:12 he heittivät kukin sauvansa maahan, ja ne muuttuivat käärmeiksi. Mutta Aaronin sauva nieli heidän sauvansa.

Käärme hebreaksi

תַּנִּים תַּנִּין

tannı̂yn tannı̂ym

tan-neen’, tan-neem

eri yhteyksissä, 1Moos 1:21 meripeto

Jes 27:1 merikäärme

2 Moos 7:9 käärme

Ilmestyskirjassa peto nousee merestä Ilm_13:1  (12:18) (Ja se asettui seisomaan meren hiekalle.) Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä.

Tästä omassa kirjoituksessaan jossain vaiheessa, jos Herra suo.

SAUVASTA

2Mo 7:9 ”Kun farao puhuu teille ja sanoo: ’Tehkää jokin ihmetyö’, niin sano sinä Aaronille: ’Ota sauvasi ja heitä se faraon eteen, niin se muuttuu käärmeeksi.

2Mo 7:15 Mene faraon tykö huomenaamuna, kun hän menee veden luo, ja seisahdu hänen tielleen Niilivirran partaalle. Ja ota käteesi se sauva, joka oli muuttunut käärmeeksi.

2Mo 7:17 Sentähden Herra sanoo näin: Tästä olet tunteva, että minä olen Herra: katso, minä lyön sauvalla, joka on kädessäni, virran veteen, ja se muuttuu vereksi.

2Mo 7:18 Ja kalat virrassa kuolevat, ja virta rupeaa haisemaan, niin että egyptiläisiä inhottaa juoda vettä virrasta.’”

2Mo 7:19 Ja Herra sanoi Moosekselle: ”Sano Aaronille: ’Ota sauvasi ja ojenna kätesi Egyptin vetten yli, sen jokien, kanavien ja lammikkojen yli ja kaikkien niiden paikkojen yli, joihin on vettä kokoontunut, niin ne muuttuvat vereksi. Ja verta on oleva Egyptin maassa kaikkialla, sekä puuastioissa että kiviastioissa.’”

2Mo 7:20 Ja Mooses ja Aaron tekivät, niinkuin Herra oli käskenyt. Hän kohotti sauvan ja löi Niilivirran veteen faraon ja hänen palvelijainsa nähden; ja kaikki vesi, joka virrassa oli, muuttui vereksi.

Näyttää siltä, että sauva joka, oli Mooseksen kädessä Hoorebilla, on myös Aaronin Mooseksen veljen käytössä Jumalan kehotuksesta.

Aaronin sauva oli ’mantelipuuta’, tästä ei tässä vaiheessa enempää.

Mutta mantelipuusta voimme todeta, että se on ensimmäinen puu, mikä talven jälkeen virkoaa ja alkaa kukkia.

Almond_tree

Lähde wikipedia

Mantelinpuu kuvaa myös Jumalan sanaa. Lähde Jer 1:11 Minulle tuli tämä Herran sana: ”Mitä sinä näet, Jeremia?” Minä vastasin: ”Minä näen mantelipuun oksan”.

Jer 1:12 Herra sanoi minulle: ”Sinä olet nähnyt oikein; sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen”.

Myös tulevan seitsenhaaraisen lampun mallina oli mantelipuu.

2Mo 25:31 Ja tee myös seitsenhaarainen lamppu puhtaasta kullasta. Tee lamppu jalkoineen ja varsineen kohotakoista tekoa; sen kukkakuvut, nuput kukkalehtineen, olkoot samaa kappaletta kuin se.

2Mo 25:32 Kuusi haaraa lähteköön lampun sivuista, kolme haaraa toisesta sivusta ja kolme haaraa toisesta sivusta.

2Mo 25:33 Toisessa haarassa olkoon kolme mantelinkukan muotoista kukkakupua, nuppua kukkalehtineen, ja toisessa haarassa samoin kolme mantelinkukan muotoista kukkakupua, nuppua kukkalehtineen; näin olkoon jokaisessa kuudessa haarassa, jotka lampusta lähtevät.

2Mo 25:34 Mutta lampussa itsessään olkoon neljä mantelinkukan muotoista kukkakupua, nuppua kukkalehtineen.

Jatkuu jos Herra suo

Kategoriat
Opetukset

Vaellus Erämaassa Osa 3, Hannu Saastamoinen

Esikoisista 4Mo 33:1 Nämä olivat israelilaisten matkat, jotka he kulkivat Egyptistä osastoittain Mooseksen ja Aaronin johdolla.

4Mo 33:2 Ja Mooses kirjoitti Herran käskyn mukaan muistiin ne paikat, joista he lähtivät liikkeelle matkoillansa. Ja nämä ovat heidän matkansa heidän lähtöpaikkojensa mukaan.

4Mo 33:3 He lähtivät liikkeelle Ramseksesta ensimmäisessä kuussa, ensimmäisen kuukauden viidentenätoista päivänä; pääsiäisen jälkeisenä päivänä israelilaiset lähtivät matkaan voimallisen käden suojassa, kaikkien egyptiläisten nähden,

4Mo 33:4 egyptiläisten haudatessa kaikkia esikoisiansa, jotka Herra heidän keskuudestaan oli surmannut, ja Herran antaessa tuomion kohdata heidän jumaliansa.

Kun Israel lähti Egyptistä ja karitsa oli teurastettu ja veri sivelty, niin samaan aikaan syntyi monimiljoonaisessa kansassa lapsia ja myös esikoisia.

Herra käski ottaa syntyvät esikoiset kaikkien Israelissa syntyneiden seasta ja pyhittää ne itselleen.

2Mo 13:1 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:

2Mo 13:2 ”Pyhitä minulle jokainen esikoinen, jokainen, joka israelilaisten seassa, sekä ihmisistä että karjasta, avaa äidinkohdun; se on minun”.

2Mo 13:3 Ja Mooses sanoi kansalle: ”Muistakaa tämä päivä, jona te lähditte Egyptistä, orjuuden pesästä; sillä Herra vei teidät sieltä pois väkevällä kädellä. Sen tähden älköön mitään hapanta syötäkö.

2Mo 13:4 Tänä päivänä aabib-kuussa te lähditte.

Esikoiset oli pyhitetty Herralle, tämä on esikuvallista. Esikoiset edustavat niitä, jotka syntyvät Hengestä. Kuolleista nousseiden esikoinen oli Jeesus ja kaikki ne, jotka ottavat Jeesuksessa pelastuksen vastaan, syntyvät Hengestä.

Joh 3:1 Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä.

Joh 3:2 Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: ”Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa.”

Joh 3:3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”.

Joh 3:4 Nikodeemus sanoi hänelle: ”Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?”

Joh 3:5 Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.

Joh 3:6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.

Joh 3:7 Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.

Ulos synnin orjuudesta

2Mo 13:3 Ja Mooses sanoi kansalle: ”Muistakaa tämä päivä, jona te lähditte Egyptistä, orjuuden pesästä; sillä Herra vei teidät sieltä pois väkevällä kädellä. Sen tähden älköön mitään hapanta syötäkö.

Egyptistä lähtöön liittyi myös se, ettei mitään hapanta, hapatettua saanut syödä eikä viedä mukanaan. Jeesus tarjosi Nikodeemukselle happamatonta leipää. Hapanhan edustaa synnin hapatusta, joka on hapattanut koko maailman. Jeesuksessahan ei ole synnin hapatusta ollenkaan, ja hän sanoo olevansa:

Joh 6:47 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä.

Joh 6:48 Minä olen elämän leipä.

2Mo_12:15 Seitsemän päivää syökää happamatonta leipää; jo ensimmäisenä päivänä korjatkaa pois hapan taikina taloistanne. Sillä jokainen, joka hapanta syö, ensimmäisestä päivästä seitsemänteen päivään asti, hävitettäköön Israelista.

Raamatussa numerolla seitsemän on merkitys; hengellinen täydellisyys, ja koska happamatonta leipää tuli syödä seitsemän päivää, tarkoittaa se sitä, että hengellinen täydellisyys toteutuu vain Jeesuksessa. Kaikessa muussa on vanhaa synnin hapatusta, mikä lopulta johtaa tuhoon, tai vähintäänkin kuolleeseen uskonnollisuuteen. Jeesus totesi, ettemme voi mitään tehdä ilman häntä. Paavali totesi myös, että vähäinenkin hapatus hapattaa koko taikinan Gal 5:9.

Joh 15:5 Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.

2Mo 12:33 Ja egyptiläiset ahdistivat kansaa jouduttaaksensa heidän lähtöänsä maasta pois, sillä he ajattelivat: ”Me kuolemme kaikki”.

2Mo 12:34 Ja kansa otti taikinansa, ennen kuin se oli hapantunut, ja kantoi taikinakaukalonsa vaippoihin käärittyinä olkapäillään.

Uudesta hapatuksesta

1Ko 5:7 Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat; sillä onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu.

1Ko 5:8 Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa.

Jotakin tekemistä jää meillekin ’peratkaa pois’ vanha hapatus! Miten? Raamattu antaa valoa meille tähän kysymykseen.

Efe 5:25 Miehet, rakastakaa vaimojanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,

Efe 5:26 että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta,

Efe 5:27 saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.

Hes 36:25 Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan.

Jeesus puhui Nikodeemukselle Joh. kolmessa, on synnyttävä Hengestä ja vedestä, jae 5 .

Kun Jeesus Joh. neljässä puhuu Jaakobin kaivolla naisen kanssa, hän tarjoaa tälle elävää vettä. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: ’Anna minulle juoda’, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä.”

Nainen ensin ihmetteli Jeesuksen tarjoamaa elävää vettä, kun ei silmillään nähnyt mitään ammennus- astiaa, ja kaivo oli tosi syvä. Sykarin /Jaakobin kaivona esitellään tänä päivänä lähellä vanhan Sykarin raunioita, kaivoa, joka on 30 metriä syvä.

Sykar, juopunut, oli nimensä veroinen paikka. Sen nimi edusti sitä, mitä sen nimikin. Voidaan sanoa, että se oli alueen ”pontikkapitäjä” ja saanut mainetta juomareiden kaupunkina. Kun nainen lopulta tunnisti Jeesuksen, Hengen vaikuttamana, Kristukseksi Jeesukseksi, Voidelluksi Pelastukseksi ja otti elävän veden Jeesuksen vastaan, ja syntyi uudesti Hengestä, hän sai voiman tulla Jumalan lapseksi ja sai voiman todistaa koko kaupungille. Tosin synnit piti tuoda ensin valoon, Jeesukselle.

Minä olen maailman valkeus

Joh 4:39 Ja monet samarialaiset siitä kaupungista uskoivat häneen naisen puheen tähden, kun tämä todisti: ”Hän on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt”.

Joh 4:40 Kun nyt samarialaiset tulivat hänen luoksensa, pyysivät he häntä viipymään heidän luonaan; ja hän viipyi siellä kaksi päivää.

Joh 4:41 Ja vielä paljoa useammat uskoivat hänen sanansa tähden,

Joh 4:42 ja he sanoivat naiselle: ”Emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman Vapahtaja”.

Mitä tästä opimme: nainen joka häpeän ja pelon tähden joutui hakemaan vettä kaivolta päivän kuumimpaan aikaan, milloin toiset pitivät siestaa, ja hakivat vetensä aamulla tai illalla, niin nainen vapautui häpeästään ja peloistaan, ja hänestä tuli voimallinen todistaja. Tämä antaa Suomen paikkakunnillekin toivoa. Ihmiset, jotka ovat taluttaneet mäyräkoiriansa lääkkeenä masennukseen, yksinäisyyteen ja pelkoihinsa, voivat saada janon elävään veteen ja kokea saman, jopa paikkakunnittain niin kuin Sykar. Tähän voidaan rukoilla Herralta työmiehiä, että hän lähettäisi heitä Egyptin/maailman pelloille.

Nythän näyttää siltä, että Herra on laittamassa koko Suomen hengelliseen Egyptiin, missä pikkuhiljaa huuto ja rukous alkaa kohota Herran puoleen. Voi olla, että hengellisessä Egyptissä kohtaavat vitsaukset ajavat ihmiset Egyptin tiilitehtailta Goosenin maakuntaan, mistä lopulta pääsiäisuhrin, Jeesuksen kautta, lähdetään elämän tielle. Voi olla niinkin, että Egyptin tehtaat pysähtyvät kokonaan ja sen viljavarastot syövät laihat lehmät tyhjiksi. Jumalalla on keinonsa auttaa ihmisiä taivuttamaan noita rautasaranoita Jumalan tahdon suuntaan. Mikä on ensisijainen Jumalan tahto

Hes_33:11 Sano heille: Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää. Kääntykää, kääntykää pois pahoilta teiltänne; ja minkä tähden te kuolisitte..

Snl 24:11 Pelasta ne, joita kuolemaan viedään, pysäytä ne, jotka surmapaikalle hoippuvat.

Jumalan on avattava ihmisen hengelliset korvat kuulemaan

Job 33:14 Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella; sitä vain ei huomata.

Job 33:15 Unessa, öisessä näyssä, kun raskas uni valtaa ihmiset ja he nukkuvat vuoteillansa,

Job 33:16 silloin hän avaa ihmisten korvat ja sinetillä vahvistaa heidän saamansa kurituksen,

Job 33:17 kääntääkseen ihmisen pois pahasta teosta ja varjellakseen miestä ylpeydestä,

Job 33:18 säästääkseen hänen sielunsa haudasta ja hänen henkensä syöksymästä peitsiin.

Job 33:19 Myös kuritetaan häntä tuskalla vuoteessansa, kun hänen luissaan on lakkaamaton kapina,

Job 33:20 ja hänen henkensä inhoaa leipää ja hänen sielunsa herkkuruokaa.

Job 33:21 Hänen lihansa kuihtuu näkymättömiin, ja hänen luunsa, ennen näkymättömät, paljastuvat.

Job 33:22 Näin lähenee hänen sielunsa hautaa ja hänen henkensä kuolonvaltoja.

Job 33:23 Jos silloin on hänen puolellansa enkeli, välittäjä, yksi tuhansista, todistamassa ihmisen puolesta hänen vilpittömyyttään,

Job 33:24 niin Jumala armahtaa häntä ja sanoo: ’Vapauta hänet, ettei hän mene hautaan; minä olen saanut lunastusmaksun’.

Job 33:25 Silloin hänen ruumiinsa taas uhkuu nuoruuden voimaa, hän palajaa takaisin nuoruutensa päiviin.

Job 33:26 Hän rukoilee Jumalaa, ja Jumala mielistyy häneen ja antaa hänen riemuiten katsella hänen kasvojaan; niin hän palauttaa ihmiselle hänen vanhurskautensa.

Job 33:27 Hänpä nyt laulaa muille ihmisille ja sanoo: ’Minä olin tehnyt syntiä ja vääristänyt oikean, mutta ei sitä kostettu minulle;

Job 33:28 hän pelasti minun sieluni joutumasta hautaan, ja minun henkeni saa iloiten katsella valkeutta’.

Jumalan täytyy sallia ahdistusta ja murhetta monesti ihmisen elämään, missä nuo hengenkorvat avautuvat, ja avautuu tilaisuus palata takaisin Jumalan yhteyteen. Mitä kukaan ei muuten kadu

2Ko_7:10 Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu; mutta maailman murhe tuottaa kuoleman.

‎ ‎19.‎1.‎2015

Egyptin vitsauksista ja miten Jumala erottaa tuon Goosenin maakunnan

Jumala varusti Mooseksen Hooreb vuorella orjantappurapensaan palaessa tulessa

2Mo 3:1 Ja Mooses kaitsi appensa Jetron, Midianin papin, lampaita. Ja kun hän kerran ajoi lampaita erämaan tuolle puolen, tuli hän Jumalan vuoren, Hoorebin, juurelle.

2Mo 3:2 Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta; ja hän näki, että pensas paloi ilmitulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut.

Palava tai oikeammin tulen liekkien ympäröimä orjantappurapensas edustaa synnin kirousta, joka seurasi Aadamin ja Eevan langettua syömään pahan hedelmää ja täten istuttaen maaperäänsä pahan tiedon siemenet. Heprean kielessä ihminen on

אָדָם

’âdâm

aw-dawm’

ja maa, maaperä on

אֲדָמָה

’ădâmâh

ad-aw-maw’

Ihminen oli oikeastaan maallisesta maan tomusta tehty, ja jos hän olisi syönyt Elämänpuusta, olisi heistä tullut elämänpuun siemenien kasvupaikka. Mutta koska syötiin ensin pahan siemenet, tuli heistä kaiken pahan siemenen kasvupaikka ja koko maa kirottiin.

Paratiisista karkotus ja työ otsa hiessä

Mo 3:17 Ja Aadamille hän sanoi: ”Koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen: ’Älä syö siitä’, niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi siitä koko elinaikasi;

1Mo 3:18 orjantappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle, ja kedon ruohoja sinun on syötävä.

1Mo 3:19 Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman.”

Orjantappurat edustavat synnin tuomaa kirousta, koko maa on kirottu.

Palataan Hoorebille

2Mo 3:2 Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta; ja hän näki, että pensas paloi ilmitulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut.

2Mo 3:3 Niin Mooses sanoi: ”Minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala poroksi”

Tuli on Herran kuluttava tuli, mikä syttyi, kun oli valmistettu Ilmestysmaja ja Alttari, kaikki Jumalan palveluun liittyvät asiat. Vasta kun kaikki Jumalan ohjeet oli suoritettu ja voideltu kaikki kalusto öljyllä ja verta pirskotettu ja uhrit uhrattu, syttyi Jumalan tuli ja kulutti polttouhrin.

3Mo 9:24 Ja tuli lähti Herran tyköä ja kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilta. Ja kaikki kansa näki sen, ja he riemuitsivat ja lankesivat kasvoillensa.

Huomaamme että tuli ilman Jumalan ilmoittamaa säädöstä ja uhria ei kuluta syntiä ja sen hedelmää orjantappuraa, vaan tarvitaan joku, joka tulee uhriksi. Herran enkeli edustaa lopullista uhria Jeesusta, joka on tullut heittämään tulta, joka kuluttaa synnin ja synnit. Ottaa maailman kirouksen ja synnin ja kantaa ne ristille orjantappurakruunussa.

Palavassa pensaassa on kuvaus myös tulijärvestä, minne lopulta synti ja kirous ja kirouksen hedelmistä pahin, KUOLEMA, heitetään. Tämä on toinen kuolema, josta Jeesus vapauttaa, tästä lisää myöhemmin.

Nyt on sopiva väli pysäyttää, jatkuu pian, jos Herra suo.

Kategoriat
Opetukset

Vaellus Erämaassa Osa 2, Hannu Saastamoinen

Ramses > Ramseksen talo; egyptin mukaan. Ramses toisen kallioon hakattu temppeli.

Lähde Wikipedia

Suurempi temppeli oli omistettu paitsi jumalille Amon-Ra, Ra-Horakhte ja Ptah, myös Ramsekselle itselleen. Temppelin julkisivu on noin 35 metriä leveä ja 30 metriä korkea. Temppelin etuseinää koristaa neljä 20 metriä korkeaa patsasta, jotka kaikki esittävät Ramses II:sta itseään. Jokaisella on päässään Ylä- ja Ala-Egyptin kaksoiskruunu. Patsaat on hakattu suoraan kallioon. Sisäänkäynnin vasemmalla puolella oleva patsas on rikkoutunut muinaisen maanjäristyksen yhteydessä ja patsaan vartalon yläosa makaa edelleen maassa. Patsaiden jalkojen juuressa on pienempiä patsaita, jotka ulottuvat suurempiaan korkeintaan polviin asti. Pienet patsaat esittävät Ramses II:n päävaimoa Nefertaria, äitiä Tuyaa, kahta ensimmäistä poikaa (Amun-her-khepeshef ja Ramses) sekä kuutta ensimmäistä tytärtä (Bintanath, Baketmut, Nefertari, Meritamen, Nebettawy ja Isetnofret).

Temppelin julkisivun yläosassa on friisi, jossa on 22 paviaanihahmoa. Hahmojen kädet ovat kohti taivasta; niiden oletetaan palvovan nousevaa aurinkoa. Sisäänkäynnin yläpuolella syvennyksessä on Ra-Horakhten patsas ja sen kummallakin puolella on kuvattu kuningas palvomassa tätä. Temppelin edustalta löytyy steela, joka kertoo Ramses II:n avioliitosta heettiläiskuningas Hattusilis III:n tyttären Napteran kanssa. Se solmittiin rauhan sinetöimiseksi egyptiläisten ja heettiläisten välille.

Suurempi temppeli ulottuu noin 63 metrin syvyyteen kallion sisässä. Ramses II:n temppelin pohja noudattaa samaa kaavaa kuin monet muutkin muinaiset temppelit eli huoneet pienenevät sisäänkäynnistä pyhäkköä kohti. Tässä temppelissä on erityisen paljon sivukammioita. Hypostyylihalli on 18 metriä korkea ja vajaa 17 metriä leveä ja hallia tukee kahdeksan isoa patsasta, jotka kuvaavat Ramses II:sta Osiriksen muodossa. Osiris oli manalan ja hedelmällisyyden jumala. Vasemmalla puolella kuninkaalla on päässään Ylä-Egyptin kruunu kun taas oikealla puolella hänellä on Ylä- ja Ala-Egyptin kaksoiskruunut.

Hebreaksi Ramses> merkitys Kerran

רַעַמְסֵס רַעְמְסֵס

ra‛mesês ra‛amsês

Niin Egyptistä/maailmasta lähdetään kerran, silloin kun Jumala Isä alkaa vetää ihmistä pelastukseen eli Jeesukseen

ישוע המשיח >voideltu pelastus ’Jeshua Ha Mashiach

Ihmistä kutsutaan Egyptin tiilitehtaan orjuudesta ja Niilin liejuisilta rannoilta elämän tielle. Voidaan myös sanoa lohkaistaan Egyptin kalliosta ja aletaan työstää kiveksi Jumalan temppeliin. Saatanan vastustus nousee, se pyrkii hukuttamaan syntyvät poikalapset Niilin mutaiseen veteen Niilin krokotiilin syötäväksi. Syntyvät poikalapset edustavat uutta sukupolvea. Syntyä uudesti Hengestä ja vedestä. Hoosea:

Hos 11:1  Kun Israel oli nuori, rakastin minä sitä, ja Egyptistä minä kutsuin poikani.

2:14  Niin hän nousi, otti yöllä lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Egyptiin.

Mat 2:15  Ja hän oli siellä Herodeksen kuolemaan asti; että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: ”Egyptistä minä kutsuin poikani”. Herodes pyrki surmaamaan Jeesuksen, joka oli lähetetty maailmaan pelastukseksi ja voitoksi maailmasta; nimensä Jeshua tarkoittaa myös voitto. Kun viimeinen vitsaus ilmoitettiin 2 Moos 12:1:

2Mo 12:1  Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille Egyptin maassa sanoen:

2Mo 12:2  ”Tämä kuukausi olkoon teillä kuukausista ensimmäinen; siitä aloittakaa vuoden kuukaudet.

2Mo 12:3  Puhukaa koko Israelin kansalle ja sanokaa: Tämän kuun kymmenentenä päivänä ottakoon kukin perheenisäntä itsellensä karitsan, yhden karitsan joka perhekuntaa kohti.

2Mo 12:4  Mutta jos perhe on liian pieni koko karitsaa syömään, niin ottakoon lähimmän naapurinsa kanssa yhteisen karitsan, henkilöluvun mukaan. Karitsaa kohti laskekaa niin monta, että voivat sen syödä.

2Mo 12:5  Ja karitsanne olkoon virheetön, vuoden vanha urospuoli; lampaista tai vuohista se ottakaa.

2Mo 12:6  Ja pitäkää se tallella neljänteentoista päivään tätä kuuta; silloin Israelin koko seurakunta teurastakoon sen iltahämärässä.

2Mo 12:7  Ja he ottakoot sen verta ja sivelkööt sillä molemmat pihtipielet ja ovenpäällisen niissä taloissa, joissa he sitä syövät.

Veri siveltiin niin, että oveen muodostui merkki X, joka on hebrean aakkosten viimeisen kirjaimen tav muinainen muoto, merkitys > Merkki, Risti.

Jeesus sanoi olevansa

(FPR)  Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu.

Hebreaksi

(HNT)  אני האלף והתו הראש והסוף הראשון והאחרון׃

אני האלף > Minä olen ensimmäinen

והתו > ja viimeinen eli aakkosten ensimmäinen ja viimeinen eli sana ja sen ilmoitus.

Ristin sanoma on ilosanoma pelastuksesta Jeesuksessa.

Veri ja risti tulee seuraamaan erämaavaelluksella aina luvattuun maahan asti.

220px-Assuan_07
Lähde Wikipedia

Keskeneräinen obeliski

 Assuanin pohjoisella graniittilouhoksella makaa keskeneräinen obeliski, joka valmistuessaan olisi ollut Egyptin suurin. Sen pituus on vajaa 42 metriä ja paino noin 1200 tonnia. Obeliskin työstäminen jätettiin kesken, sillä siinä havaittiin halkeama, joka saattoi syntyä louhintatyön tiimellyksessä. Tutkijat ovat olettaneet, että tämän obeliskin oli tarkoitus täydentää ns. lateraaniobeliskia – maailman suurinta obeliskia, joka valmistui Thutmosis III:n aikana ja sijaitsi alunperin Karnakin Amonin temppelin porttitornien edessä. Obeliski löysi tiensä Roomaan vuonna 357 ja vuonna 1587 paavi Sixtus V pystytti sen Lateraanikirkon edessä sijaitsevalle aukiolle.

Basilica di San Giovanni in Laterano, lyhyemmin Lateraanikirkko, on Roomassa Pyhän istuimen eksterritoriaalisella alueella sijaitseva katolinen kirkko. Lateraanikirkko on Rooman piispan eli paavin istuin ja Rooman tuomiokirkko?

2Ko 6:14  Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?

2Ko 6:15  Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?

2Ko 6:16  Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: ”Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani”.

2Ko 6:17  Sentähden: ”Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani

2Ko 6:18  ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias”.

2Mo 23:24  Älä kumarra heidän jumaliansa, älä palvele niitä äläkä tee, niin kuin he tekevät, vaan kukista ne maahan ja murskaa niiden patsaat.

2Mo 23:25  Palvelkaa Herraa, Jumalaanne, niin hän siunaa sinun ruokasi ja juomasi, ja minä pidän puutteen sinusta kaukana.

Vatikaanin obeliski

Vatikaanin obeliski
Lähde Wikipedia

Paavi Sixtus V Felice Peretti käytti obeliskia paavin vallanmerkkinä 1500-luvulla. Hänen aikanaan korjailtiin paljon katuja ja teitä Roomassa. Dominico Fontana sai tehtäväkseen asettaa obeliskit uusille paikoille. Vatikaanin obeliski on kotoisin Heliopois nimisestä kaupungista Egyptistä. Sieltä se ensin siirrettiin Aleksandriaan ja myöhemmin Galigulan mukana se tuli Roomaan vuonna 37 ja ensin pystytettiin Neron Cirkukseen. Neron cirkus sijaitsi samalla paikalla kuin nykyisin Pyhän Pietarin kirkko. Obeliski siirrettiin vuonna 1586 syyskuun 10 päivänä keskelle Pyhän Pietarin toria, Vatikaanin eteen. Se on tehty graniitista, jota pitelee pystyssä neljä pronssileijonaa. Vanhan Pyhän Pietarin kirkon aikaan vuonna 1450 sijaitsi obeliski vasemmalla laidalla.

Aikaisemmin ristin sijasta obeliskin huipulla sijaitsi pallo joka on nähtävänä Kapitoliumin musoessa. Pallon sanottiin sisältäneen julius Ceasarin tuhkan. Vatikaanin obeliski on 25, 5 metriä korkea.

Kuolleista

ag 2:11  ”Näin sanoo Herra Sebaot: Pyydä papeilta opetusta ja sano:

Hag 2:12  Katso, mies kantaa pyhää lihaa vaatteensa liepeessä ja koskettaa liepeellänsä leipää tai keittoa, viiniä, öljyä tai muuta ruokaa, mitä hyvänsä; tuleeko se siitä pyhäksi?” Niin papit vastasivat ja sanoivat: ”Ei”.

Hag 2:13  Ja Haggai sanoi: ”Jos joku, joka on kuolleesta saastunut, koskettaa jotakin näistä, tuleeko se saastaiseksi?” Niin papit vastasivat: ”Tulee saastaiseksi”.

Hag 2:14  Silloin Haggai lausui ja sanoi: ”Sellaista on tämä väki, sellaista tämä kansa minun edessäni, sanoo Herra. Sellaiset ovat kaikki heidän kättensä työt ja se, mitä he siellä uhriksi tuovat: se on saastaista.

Näitä Obeliskeja on maailman suurkaupungeista Pariisissa, Washingtonissa,,,

Muinaiset obeliskit

Muinaisten egyptiläisen temppelin pylonin edessä oli tavallisesti kaksi obeliskia, yksi vasemmalla ja toinen oikealla puolella. Obeliskit liittyivät läheisesti aurinkokulttiin. Egyptiläisten valmistamat obeliskit saattoivat olla jopa kolmenkymmenen metrin korkuisia. Ne tehtiin yleensä punagraniitista. Monet Egyptin obeliskeista ovat myöhemmin päätyneet koristamaan Euroopan suurkaupunkien aukioita, kuten Place de la Concordelle Pariisiin, Pietarinaukiolle Roomaan, sekä Lontooseen (Kleopatran neula).

Etiopian Aksumissa oli aikoinaan useita obeliskeja, joista ainoan säilyneen Mussolini siirrätti Roomaan vuonna 1937. Aksumin obeliski palautettiin Etiopiaan huhtikuussa 2005.[2] Se on 24 metriä korkea ja rakennettu kuningas Ezanan aikana 300-luvulla.

Lähde Wikipedia

Keskiviikko, ‎7. ‎tammikuuta ‎2015

Jatkamme Ramseksesta, niin maailmasta/hengellisestä Egyptistä lähdetään KERRAN. Jeesus on ainut ovi ulos maailmasta, tuo veri ristillä aivan kuin ensimmäisenä Pääsiäisenä muinoin.

X verellä siveltynä talon ovessa suojeli tuomion yönä kuolemalta samoin kun kaikki jotka ottavat Jeesuksen syntien sovittajana vastaan, vapautuvat viimeisestä tuomiosta, ja toisesta kuolemasta, mikä on lopullinen ero Jumalan yhteydestä.

Seuraava leiripaikka oli Sukkot > (lehti)majat t. teltat

3Mo 23:39  Mutta seitsemännen kuukauden viidentenätoista päivänä, kun te olette korjanneet maan sadon, viettäkää Herran juhlaa seitsemän päivää; ensimmäinen päivä on levon päivä, ja kahdeksas päivä on myös levon päivä.

3Mo 23:40  Ensimmäisenä päivänä ottakaa ihania hedelmiä puista, palmunoksia ja tuuheiden puiden lehviä sekä pajuja purojen varsilta, ja pitäkää iloa seitsemän päivää Herran, Jumalanne edessä.

3Mo 23:41  Ja viettäkää sitä juhlana Herran kunniaksi seitsemän päivää vuodessa. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen; viettäkää se seitsemännessä kuussa.

3Mo 23:42  Seitsemän päivää asukaa lehtimajoissa; kaikki Israelissa syntyneet asukoot lehtimajoissa,

3Mo 23:43  että teidän jälkeläisenne tietäisivät, kuinka minä annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun vein heidät pois Egyptin maasta. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.”

Ilm_22:2  Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi.

Paratiisin elämänpuu edustaa Jeesusta ja elämäntietä varjelee elävä Hengen miekka.

1Mo 3:24  Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä.

Muistamme ensimmäisen osion

Efe 6:17  ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.

Nyt kun pelastus on otettu vastaan, ovi ulos maailmasta avautuu ja elämänpuun lehdet alkavat eheyttää matkalaista. Elämänpuuta edustaa myös Viinipuu mistä Jeesus

Joh 15:1  ”Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri.

Joh 15:2  Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän.

Joh 15:3  Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.

Joh 15:4  Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.

Joh 15:5  Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.

Joh 15:6  Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat.

Joh 15:7  Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.

Joh 15:8  Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni.

Tärkein asia uskoon tulon jälkeen on tulla opetuslapseksi ja liittyä elävään seurakuntaan ja

pysyä Jeesuksessa, siis sanan opetuksessa.

Jatkuu jos Herra suo

Kategoriat
Opetukset Uncategorized

Vaellus Erämaassa Osa 1, Hannu Saastamoinen

Evankelistakurssi erämaassa, kesto 40 vuotta

Luukas 24 kertoo meille ajasta, jolloin Jeesus on ylösnoussut ja ilmestyy kahdelle Emmauksentien matkaajalle. He kävivät keskenään läpi Pääsiäistapahtumia.

Luuk. 24:15 ”Ja heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssaan”.

Kun alamme tutkia kirjoituksia, niin Jeesus itse lähestyy meitä ja avaa meidän sydämemme ymmärtämään, mitä kirjoitukset puhuvat meille hänestä ja kaikesta mikä seuraa hänen mukanaan. Niin voimme ottaa saman metodin käyttöön, mitä Jeesus itse käytti Emmauksentiellä, todettuaan

Luuk. 24:25 ”Oi, te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet!”

Luuk. 24:26 ”Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa?

Luuk. 24:27 ”Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu.”

Palatkaamme Jeesuksen antaman mallin mukaan ajassa taaksepäin, alkaen Mooseksesta.

Tervetuloa mukaan! Uusi otsikko ja uusi kurssille.

Evankelistakurssi erämaassa, kesto 40 vuotta, vanhasukupolvi.

Jumalalla on oma kurssisuunnitelma, jonka kautta hän kouluttaa valittujaan. Missään muussa kurssimuodossa ei ole sitä syvyyttä minkä erämaakoulu tuottaa kurssitettavassa. Erämaan ahjossa, alkuajan aseet, lapio ja kuokka, taotaan Hengen miekaksi. Huomasitko ison H-kirjaimen! Miekka on Jumalan sana, mitä Pyhä Henki toteuttaa ja käyttää kauttamme ja se tulee eläväksi, voimalliseksi ja teräväksi. Miekka täytyy tietysti ensin takoa, sitä ei voi teroittaa teräväksi ennen kun se taotaan. Metalli on rauta, josta miekka tehdään. Jos halutaan saada miekkaan terävä terä, joudutaan rautaa pasuttamaan ahjossa. Eli siihen lietsotaan palkeilla happea, jolloin rikkiä ja muita epäpuhtauksia palaa ja samalla hiiltä kuonuttuu raudan sekaan. Rautaa taotaan ja käännetään, näin hiilikuonaa saadaan raudan sekaan ja se muuttuu teräkseksi. Vasta sitä voidaan karkaista vedessä. Niin joku sanoi viisasta todettuaan: ”Teräs on rautaa, mutta rauta ei ole terästä”. Vasta teräksestä saadaan terävä miekka.

Efesolaiskirjeen luvussa 6:17, ” ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.” Pyhän Hengen täytyy ”pasuttaa” kurssitettava erämaassa, missä huono kuona Pyhän Hengen vaikutuksesta hävitetään ja haudataan.  Rauta edustaa meidän OMAA tahtoa. On sanonta, ”saranoillaan se ovikin kääntyy”. Jeesus ei tule sorkkaraudan kanssa, vaan hän kysyy: ”Mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin?”

Mistähän nämä vanhan kansan viisaudet ovat lähtöisin, kai koetelluista ja koetuista asioista. Tässäkin sanonnassa on hengellistä tietoa. Tahtomme on sarana. Jos tahdomme tulla Jeesus -ovesta sisälle, meidän on avattava rautasaranamme, tahtomme, siis sanottava hänelle tahdon.

Eräässä maailman laulussa sanotaan: ”Vain harvat meistä on rautaa niin moni taipua saa jne.

Usein ihmisen oma tahto on suurin este pelastumiselle. Oma tahto on myös pelastuksen jälkeen suurin este uskossa kasvulle ja Jumalan suunnitelmalle. Koska Jumalan suunnitelma vie meidät erämaahan, missä sana tulee lihaksi ja asuu meissä? Näin pitäisi ainakin olla.

Mat 3:13-17. Kun Jeesus oli ottanut kasteen Johannekselta Jordanilla. Mikä tarkoittaa -putoava laskeutuva- laskeutui Pyhä Henki kyyhkysen muodossa hänen päälleen ja katso, taivaasta kuului ääni, joka sano: ”Tämä on minun rakas Poikani, JOHON olen MIELISTYNYT”.

Mitä tapahtui tämän jälkeen? Se selviää seuraavassa luvussa, 4:1 ”Sitten Henki vei Jeesuksen ylös erämaahan Perkeleen kiusattavaksi.”

Siksi ilmoittautujia kurssille on vähän. Koska Jumala odottaa, että me olemme halukkaita omasta tahdostamme vaeltamaan opetuslapseudessa. Vastakkaisella puolella käytävää on pitkä jono toimiston ovella, jossa stipendejä ja pikasiunauksia jaetaan kätten päälle panemisen kautta niitä haluaville. Jumala sanoi 2 Mos 25:2 ”Sano Israelilaisille, että he kokoavat anteja minulle; jokaiselta, jonka sydän on siihen altis, ottakaa vastaan anti minulle.”

Ihminen on tehty maan tomusta ja Vanha Aadam edustaa kirjoituksissa tomuihmistä, ensimmäistä sielullista ihmistä.

1 Kor. 15:45 ”Niin on myös kirjoitettu: Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu; viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä Henki.”

46 ”Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on sielullista, on ensimmäinen; sitten on se, mikä on hengellistä.”

47 ”Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta.”

Palatkaamme kurssille erämaahan, jotta saisimme lisää ymmärrystä. Erämaa on kurssimuoto, jonka kautta Jumala on kurssittanut kaikki miehensä ja naisensa, joita hän on voinut käyttää voimallisesti asioidensa tekemisessä. Katsokaamme Jeesuksen lisäksi esim. Johannes Kastajaa, Luuk. 1:80 ”Lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä. Hän oli erämaassa siihen päivään asti, kunnes hän oli astuva Israelin eteen.” Muistamme tuon erämaan tuulissa kasvaneen profeetan, jonka ulkoasukin herätti mielenkiintoa kamelinkarvapuku nahkavöineen. Ruokavaliokin oli äkkinäiselle hieman outo. Hän söi heinäsirkkoja ja metsän hunajaa.

Mutta ennen, kun pääsemme täyteen vauhtiin kurssillamme, meidän on mentävä vielä aikaan, mikä oli ennen erämaata, nimittäin Egyptiin.

Oleellinen osa Jumalan suunnitelmaa elämässämme alkaa jo Egyptissä. Egypti on kuvakieltä, se on yhtä kuin maailma. Egypti on muutakin kuin maantieteellinen valtio, se on myös hengellinen olotila.  Mistä ja missä Jumala kutsuu esiin Poikansa ja hänessä poikansa ja tyttärensä. Hengellisen olotilan Egypti ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Jumala voi asettaa ihmisen hengelliseen Egyptiin missä aikakaudessa tai paikassa tahansa. Voimme kutsua tätä myös ETSIKKOAJAKSI, mistä Job 33:10-29, jae 29-30 ”Katso kaiken tämän tekee Jumala tekee kahdesti ja kolmestikin ihmiselle, palauttaaksensa hänen sielunsa HAUDASTA (kuolemasta) ja antaakseen elämän valkeuden hänelle loistaa” Saman paikan hieman eri muodossa löydämme profeetoista, Jesaja 9:1 ”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus.” Ja Erämaan koetuksen jälkeen, kun Jeesus aloittaa varsinaisen toiminnan Mat 4:13-15, jae 16 ”kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, ja jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus.”

Lue kotiläksynä Job 33:1-29. Tässä Jobin luvussa on paljon asiaa, mitä tulemme käsittelemään, kun tutkimme Israelin oloa ja lähtöä Egyptistä ja vaellusta leiripaikasta toiseen aina luvattuun maahan asti, jos Herra suo.