Kategoriat
Opetukset

Vaellus Erämaassa Osa 4, Hannu Saastamoinen

Erämaavaellus osa 4, Hannu Saastamoinen

tiistai, ‎20. ‎tammikuuta ‎2015

Kun Mooses oli Hoorebilla ja varusti tämän tekemään tunnustekoja Faaraon edessä, hän otti paimenen arkisen työkalun, sauvan.

2Mo 4:2 Herra sanoi hänelle: ”Mikä sinulla on kädessäsi?” Hän vastasi: ”Sauva”.

Jumala otti paimenen sauvan työkalukseen, ja kun Mooses totteli Jumalaa ja heitti sen maahan, muuttui se käärmeeksi. Voimme löytää tästä kuvakielen ilmoituksen, maa joka on kirottu, ja käärmeen, joka on kirouksen perimmäinen aiheuttaja. Jumala on myös ottava käärmeen ja laittava sen palvelemaan tarkoitusperiään. Jumala on ottava käyttöönsä myös parven pahoja enkeleitä, jos kääntymystä ei muutoin tapahdu.

Tänä päivänä voimme sanoa, että koko maailma on Egypti ja Jumala vie ihmisiä kaikkialla tuohon hengelliseen olotilaan, missä pelastus Jeesuksessa voidaan ottaa vastaan. Uskon kautta pakanat, egyptiläiset, voivat pelastua, koska todellinen Israel on ne, jotka perustuvat uskoon.

Gal 3:5 Joka siis antaa teille Hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta,

Gal 3:6 samalla tavalla kuin ”Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi”?

Gal 3:7 Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia.

Gal 3:8 Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: ”Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi”.

Gal 3:9 Niinmuodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa.

Gal 3:14 että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

Rom 9:7 eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: ”Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset”;

Rom 9:8 se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi.

Palataan vitsauksiin, joiden tarkoitus on erottaa Goosenin maakunta ja kaikki ne, jotka syntyvät uskomalla oikeaan aikaan eli Pääsiäisenä, silloin kun pääsiäisuhri on teurastettu, eli kun Jumala kutsuu Jeesuksen luo. Pääsiäinenkin on hengellinen aika, se tunnetaan myös otollisena aikana eikä se ole sidottu mihinkään inhimilliseen kalenteriin, vaan se on silloin, kun Jumala kutsuu. 2Ko 6:2 Sillä hän sanoo: ”Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut”. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.

Vain Jumalan kutsun alla voi uskoa otollisesti. Meidän usko riittää vain totena pitämiseen ja siihen, että Jumala on. Mutta kun Isä vetää ja Pyhä Henki kirkastaa Jeesuksen ja me uskomme, niin tapahtuu se, että Jumalan Pojan usko tulee meihin Pyhän Hengen kanssa ja sen jälkeen me uskomme, että olen pelastunut. Jeesus uskoi puolestamme, että otollisella ajalla meidän totena pitäminen muuttuu oikeaksi uskoksi Hänessä. Tosin menee aika kauan, ja erämaata on vaellettava jokunen tovi, ennen kuin voimme todeta niin kuin Paavali.

Gal_2:20 ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.

Efe_4:13 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,

Alussa on vaikeaa ymmärtää, että Jumalan asiat ja suunnitelmat tulevat uskon kautta.

ERÄMAA KUVAA MYÖS RISTIN TYÖTÄ, MISSÄ LIHALLINEN IHMINEN TURMELLAAN.

Israel leiriytyi vaelluksellaan ristin muotoon. Periaatteessa jokainen vaeltaja oli kytketty ristin yhteyteen joka päivä. Mat 10:38 ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias.

Mat 10:39 Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.

Erämaassa oman itsekkään elämän rippeetkin on tarkoitus hävittää.

Jeesus sanoi rististä totuuden, koska hän puhui aina totuutta. Miksi ristin sanoma tuntuu olevan hullutusta tänä päivänä?

Todelliset opetuslapset ottavat ristinsä ja seuraavat Jeesusta läpi erämaiden tullakseen hänen kaltaisikseen. Ristin tie on osallisuus hänen kärsimyksiin ja siten täydellisyyteen.

Ilmeisesti tämän päivän kristillisyys on keskittynyt vaeltamaan ristin ulkopuolella. Aikoinaan kaikki ne, jotka erkanivat ristin muodostelmasta, tuhoutuivat. Koska leiri oli järjestetty, ja ristin muodossa leiri pystytettiin säädösten mukaan ja siirryttiin, jos pilven patsas siirtyi, ja sen mukaan siirrettiin Jumalan liitonarkki. Ei auttanut siirtyillä oman mielen ja järkeilyn mukaan.

Tästä sen jälkeen kun luvattua maata oli käyty jo vakoilemassa. Ja epäusko valtasi leirin, me olimme valloitettavan maan asukkaiden mielestä kuin heinäsirkkoja. Ja niitä me olimme omasta mielestämmekin. Kun epäuskon tähden erämaassa tultaisiin viipymään pitempään, kun oli ajateltu, päättivät jotkut matkata omin neuvoin itsepintaisesti. He jatkoivat varoituksista huolimatta oman suunnitelman mukaan ja hävisivät kirjoituksista.

4Mo 14:40 Ja he nousivat varhain seuraavana aamuna lähteäkseen ylös vuoristoon ja sanoivat: ”Katso, tässä me olemme; me lähdemme siihen paikkaan, josta Herra on puhunut, sillä me olemme syntiä tehneet”.

4Mo 14:41 Mutta Mooses sanoi: ”Minkätähden te nyt käytte rikkomaan Herran käskyä? Ei se onnistu.

4Mo 14:42 Älkää lähtekö sinne, sillä Herra ei ole teidän keskellänne; älkää lähtekö, etteivät vihollisenne voittaisi teitä.

4Mo 14:43 Sillä amalekilaiset ja kanaanilaiset ovat siellä teitä vastassa, ja niin te kaadutte miekkaan; sillä te olette kääntyneet pois Herrasta, eikä Herra ole teidän kanssanne.”

4Mo 14:44 Yhtäkaikki he lähtivät uppiniskaisuudessaan kulkemaan ylös vuoristoon; mutta ei Herran liitonarkki eikä Mooseskaan siirtynyt leiristä.

4Mo 14:45 Silloin amalekilaiset ja kanaanilaiset, jotka siinä vuoristossa asuivat, syöksyivät alas ja voittivat heidät ja hajottivat heidät, ajaen heitä aina Hormaan asti.

Jeesus-keskeisyys on myös ristikeskeisyyttä.

Rom_6:6 kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; Biblia toteaa, että synnin ruumis turmellaan. Tästä enemmän tulevissa jaksoissa, jos Herra suo.

Erämaassa tulee järjestys, liha ja henki erotetaan. Syy-yhteydet selvitetään ja paljon muuta.

Mutta palataan vitsauksiin, mitkä saavat lopulta kaikki egyptiläisetkin toteamaan, me kuolemme kaikki. 2Mo 12:33 Ja egyptiläiset ahdistivat kansaa jouduttaaksensa heidän lähtöänsä maasta pois, sillä he ajattelivat: ”Me kuolemme kaikki”.

Niin vitsausten tarkoitus on saattaa egyptiläiset siihen tietoon, että me kuolemme kaikki. Mutta sen jälkeen tulee tuomio. Heb_9:27  Ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio.

Nyt näistä pahoista enkeleistä, jotka ovat saatanan joukkoa, miten Jumala laittaa myös pahan palvelemaan tarkoitusperiään, voimme ottaa tähän Raamatun lauseen, Rom_8:28  Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.

Psa 78:49 Hän lähetti heitä vastaan vihansa hehkun, kiivastuksen, vihastuksen ja ahdistuksen, parven pahoja enkeleitä.

Psa 78:42 He eivät muistaneet hänen kättänsä, eivät sitä päivää, jona hän päästi heidät ahdistajasta,

Psa 78:43 jona hän teki tunnustekonsa Egyptissä ja ihmeensä Sooanin kedolla,

Psa 78:44 muutti heidän virtansa vereksi, niin etteivät he voineet vesiojistaan juoda;

Psa 78:45 lähetti heidän sekaansa paarmoja, jotka heitä söivät, ja sammakoita, jotka tuottivat heille häviötä;

Psa 78:46 antoi heidän satonsa tuhosirkoille ja heinäsirkoille heidän vaivannäkönsä;

Psa 78:47 hävitti rakeilla heidän viiniköynnöksensä ja raekivillä heidän metsäviikunapuunsa;

Psa 78:48 antoi heidän karjansa alttiiksi rakeille ja heidän laumansa salamoille.

Psa 78:49 Hän lähetti heitä vastaan vihansa hehkun, kiivastuksen, vihastuksen ja ahdistuksen, parven pahoja enkeleitä.

Psa 78:50 Hän raivasi tien vihallensa, ei säästänyt heidän sielujansa kuolemasta, vaan antoi heidän henkensä ruton valtaan.

Psa 78:51 Hän surmasi kaikki esikoiset Egyptistä, miehuuden ensimmäiset Haamin majoista.

Psa 78:52 Mutta kansansa hän pani liikkeelle kuin lampaat ja johdatti heitä erämaassa kuin laumaa.

Psa 78:53 Hän johti heitä turvallisesti, heidän ei tarvinnut peljätä; mutta heidän vihollisensa peitti meri.

Mooses teki Faaraon edessä tunnusteot, heitti sauvansa, mutta Egyptin noidat tekivät samoin.

2Mo 7:8 Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille ja sanoi:

2Mo 7:9 ”Kun farao puhuu teille ja sanoo: ’Tehkää jokin ihmetyö’, niin sano sinä Aaronille: ’Ota sauvasi ja heitä se faraon eteen, niin se muuttuu käärmeeksi’”.

2Mo 7:10 Niin Mooses ja Aaron menivät faraon tykö ja tekivät, niinkuin Herra oli käskenyt. Aaron heitti sauvansa faraon ja hänen palvelijainsa eteen, ja se muuttui käärmeeksi.

2Mo 7:11 Ja faraokin kutsui maansa viisaat ja velhot; ja nämä Egyptin tietäjät tekivät samoin taioillansa:

2Mo 7:12 he heittivät kukin sauvansa maahan, ja ne muuttuivat käärmeiksi. Mutta Aaronin sauva nieli heidän sauvansa.

Käärme hebreaksi

תַּנִּים תַּנִּין

tannı̂yn tannı̂ym

tan-neen’, tan-neem

eri yhteyksissä, 1Moos 1:21 meripeto

Jes 27:1 merikäärme

2 Moos 7:9 käärme

Ilmestyskirjassa peto nousee merestä Ilm_13:1  (12:18) (Ja se asettui seisomaan meren hiekalle.) Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä.

Tästä omassa kirjoituksessaan jossain vaiheessa, jos Herra suo.

SAUVASTA

2Mo 7:9 ”Kun farao puhuu teille ja sanoo: ’Tehkää jokin ihmetyö’, niin sano sinä Aaronille: ’Ota sauvasi ja heitä se faraon eteen, niin se muuttuu käärmeeksi.

2Mo 7:15 Mene faraon tykö huomenaamuna, kun hän menee veden luo, ja seisahdu hänen tielleen Niilivirran partaalle. Ja ota käteesi se sauva, joka oli muuttunut käärmeeksi.

2Mo 7:17 Sentähden Herra sanoo näin: Tästä olet tunteva, että minä olen Herra: katso, minä lyön sauvalla, joka on kädessäni, virran veteen, ja se muuttuu vereksi.

2Mo 7:18 Ja kalat virrassa kuolevat, ja virta rupeaa haisemaan, niin että egyptiläisiä inhottaa juoda vettä virrasta.’”

2Mo 7:19 Ja Herra sanoi Moosekselle: ”Sano Aaronille: ’Ota sauvasi ja ojenna kätesi Egyptin vetten yli, sen jokien, kanavien ja lammikkojen yli ja kaikkien niiden paikkojen yli, joihin on vettä kokoontunut, niin ne muuttuvat vereksi. Ja verta on oleva Egyptin maassa kaikkialla, sekä puuastioissa että kiviastioissa.’”

2Mo 7:20 Ja Mooses ja Aaron tekivät, niinkuin Herra oli käskenyt. Hän kohotti sauvan ja löi Niilivirran veteen faraon ja hänen palvelijainsa nähden; ja kaikki vesi, joka virrassa oli, muuttui vereksi.

Näyttää siltä, että sauva joka, oli Mooseksen kädessä Hoorebilla, on myös Aaronin Mooseksen veljen käytössä Jumalan kehotuksesta.

Aaronin sauva oli ’mantelipuuta’, tästä ei tässä vaiheessa enempää.

Mutta mantelipuusta voimme todeta, että se on ensimmäinen puu, mikä talven jälkeen virkoaa ja alkaa kukkia.

Almond_tree

Lähde wikipedia

Mantelinpuu kuvaa myös Jumalan sanaa. Lähde Jer 1:11 Minulle tuli tämä Herran sana: ”Mitä sinä näet, Jeremia?” Minä vastasin: ”Minä näen mantelipuun oksan”.

Jer 1:12 Herra sanoi minulle: ”Sinä olet nähnyt oikein; sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen”.

Myös tulevan seitsenhaaraisen lampun mallina oli mantelipuu.

2Mo 25:31 Ja tee myös seitsenhaarainen lamppu puhtaasta kullasta. Tee lamppu jalkoineen ja varsineen kohotakoista tekoa; sen kukkakuvut, nuput kukkalehtineen, olkoot samaa kappaletta kuin se.

2Mo 25:32 Kuusi haaraa lähteköön lampun sivuista, kolme haaraa toisesta sivusta ja kolme haaraa toisesta sivusta.

2Mo 25:33 Toisessa haarassa olkoon kolme mantelinkukan muotoista kukkakupua, nuppua kukkalehtineen, ja toisessa haarassa samoin kolme mantelinkukan muotoista kukkakupua, nuppua kukkalehtineen; näin olkoon jokaisessa kuudessa haarassa, jotka lampusta lähtevät.

2Mo 25:34 Mutta lampussa itsessään olkoon neljä mantelinkukan muotoista kukkakupua, nuppua kukkalehtineen.

Jatkuu jos Herra suo

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *