Särkisalmen Toimintakeskus

Särkisalmen kuntoutusleiritoiminta

Elävän Toivon näkyyn kuuluu tärkeänä osana huumeriippuvaisten auttaminen uuden elämän alkuun. Aiemmin järjestimme uskoon tulleille päihderiippuvaisille Haminassa työpajatoimintaa, jonka puitteissa tehtiin erilaisia käytännön töitä ja työpäiviin sisältyi myös hengellistä opetusta ja rukousta. Vähitellen kävi ilmeiseksi, että kotikaupungissa vanha elämä kaveripiireineen oli liian lähellä ja siteet siihen liian voimakkaita. Siten lankeamiset olivat väistämättömiä ja täydelliseen vapautumiseen ei ollut riittäviä edellytyksiä. Jumala näytti, että tarvitaan kokonaan erillinen paikka, johon eivät pahan lonkerot ulotu. Tämän pohjalta muodostui suunnitelma jatkuvan kuntoutusleiritoiminnan aloittamisesta. Alkukesästä 2015 saimme lahjoitusvaroin ostetuksi Parikkalan Särkisalmelta kauniista vanhasta maalaismiljööstä suuren rakennuksen, joka on alunperin rakennettu vanhainkodin psykiatristen potilaiden osastoksi. Pian kauppojen tekemisen jälkeen Särkisalmen toimintakeskus sai ensimmäiset asukkaansa. Rakennusta alettiin siivota ja remontoida viihtyisämmäksi. Työväkeä saatiin omasta seurakunnastamme ja sen lähipiiristä.

Särkisalmen toimintakeskus_2
IMG_1981

Särkisalmen kuntoutusleirille otetaan ihmisiä ympäri Suomea vieroittautumaan huumeista sekä korvaushoitolääkkeistä. Tulijoilta edellytetään vahvaa omaa tahtoa elää päihteetöntä elämää sekä sitoutumista toimintakeskuksen sääntöihin. Leirillä olosta ei peritä rahallista korvausta, vaan jokainen osallistuu keskuksen ylläpitoon omalla työpanoksellaan. Toimintakeskuksen kulut hoidetaan lahjoitusvaroin. Toimintamallia on otettu venäläisen Uusi Elämä -järjestön keskuksista, joista voi lukea tarkemmin Venäjän lähetystyö -osiossa näillä sivuilla. Vahva näkymme on, että Parikkalaan muodostuu vähitellen kokonainen oma seurakuntayksikkönsä, jonka toimintaan odotamme paikallisia ihmisiä sitä mukaa kuin sana kulkee eteenpäin. Työ on alkanut täysin Jumalalta saadun näyn pohjalta ja uskomme Särkisalmelle siunaantuvan lisää työntekijöitä ja muita resursseja sopivasti aina tarpeen mukaan.

Tervetuloa mukaan rukouksin, käytännön työpanoksella tai rukouksin !!

Yhteyttä kuntoutus asioissa voit ottaa Simo Berlin +358 40 5598446